Ana sayfa > Haberler > İçerik

Pnömatik Gaz Yükseltici Regülatörü Nasıl Seçilir

Nov 03, 2019

Son yıllarda, otomobil üretimi, havacılık, ev aletleri, petrokimya ve diğer endüstrilerin hızlı büyümesiyle birlikte, pnömatik gaz güçlendirici regülatörleri için pazar talebi de artmaktadır. Güçlü pazar talebinin üretim direğini yönlendirdiği söylenebilir. Büyük gelişme, birçok tanınmış girişimin ürünü yetersiz arzda ve satışlar sıcak. Aynı zamanda, pnömatik gaz güçlendirici regülatörleri alanına girmeye devam eden şirketler piyasaya birçok sorun getirdiler.

image001

Şu anda, piyasadaki pek çok küçük işletme, pazar karlarını takip ediyor, üretim maliyetlerini düşürüyor ve başkalarının araştırma sonuçlarını kopyalıyor, böylece daha düşük emniyet performansına sahip pnömatik gaz güçlendirici regülatör ürünleri pazarda yer alıyor ve birçok güvenlik kazası ortaya çıktı. Çin. Sebebi standart ürünlerden kaynaklanıyor. Ek olarak, bazı iyi bilinen pnömatik gaz güçlendirici regülatör ekipmanı üreticileri, yüksek ürün kalitesine ve nispeten yüksek teknik seviyeye sahiptir. Ancak, Ar-Ge ekibi, ürün araştırma ve geliştirme konusunda yetersiz ve inovasyon performansı yetersizliği ile sonuçlanan pnömatik gaz güçlendirici voltaj regülatör ekipmanının teknik personelinden yoksundur.

Ek olarak, bazı pnömatik gaz güçlendirici regülatörlerin yönetim servis seviyesi iyileştirilmelidir. Her ne kadar Çin, reform ve açılımın gelişimini tecrübe etmiş olsa da, pek çok yerli girişim geride kaldı ve hizmet bilinci nispeten zayıf. Birçok şirket, sektörde iyi bir ün kazanmakta zorluk çekiyor. Bunlar, pnömatik gaz güçlendirici regülatörlerin daha da gelişmesinin önündeki engeller haline geldi. .

image003

Pnömatik gaz güçlendirici regülatörleri pazarındaki sorunlarla karşı karşıya kalırken, bir yandan ülkenin birbirlerine yardım etmesi gerekiyor, diğer yandan şirketin kendi çabalarından ayrılamaz.

Her şeyden önce, pazar kaosu, hayatın her kesiminde az çok var olan bir problemdir. Çıkarların peşinden koşmak için, tüccarların vicdanlarına aykırı olarak aşağı ürünler üretmeleri nadir değildir. Bu amaçla, Çin düşük kaliteli ürün üretimine yönelik cezaları artırmalı, pazara giriş eşiklerini iyileştirmeli, fikri mülkiyet haklarını korumalı, ürün patentlerini korumalı ve pazar düzenini korumalıdır. İkincisi, işletmelerdeki teknik yeteneklerin yetersizliğine cevaben, teknik yeteneklerin güçlü bir şekilde tanıtılmasının yanı sıra, pnömatik gaz güçlendirici voltaj regülatörünün araştırma ve geliştirmesini daha iyi geliştirmek için işletmelerin kendi kullanımları için şirket içindeki teknik yetenekleri geliştirmeleri gerekir. ekipman teknolojisi ve ürünleri geliştirmek. Yenilikçi performans Son olarak, iyi bir yönetim hizmeti seviyesi, bir şirketin başarısının yarısıdır. Bir şirket başarılı olmak isterse, hizmet yönetiminin gelişimi olmadan yapamaz. Şu anda, çoğu yabancı şirket, ürünlerin satış sonrası hizmetine daha fazla önem veriyor, müşterilere mükemmel ve özenli bir hizmet deneyimi sunuyor ve marka için iyi bir üne kavuşuyor. Bu amaçla, yerli şirketler yabancı ileri düzey yönetim hizmeti deneyiminden bağımsız olarak öğrenmeli, muhafazakar ve geriye dönük işletmeler kavramını değiştirmeye ve hizmet bilincini geliştirmeye çalışmalıdır.

image005

Genel olarak konuşursak, pnömatik gaz güçlendirici regülatör ekipmanları endüstrisinin gelişimi nispeten hızlıdır. Hızlı gelişme sürecinde, en güçlü olanın hayatta kalması pazar gelişimi için kaçınılmaz bir seçimdir. İşletmeler, ancak kalkınma stratejisini ayarlamaya ve sürekli olarak pazar talebine uyum sağlamaya çalışarak şiddetli pazar rekabetinde daha fazla gelişme bekleyebilirler.